Din varukorg är tom.

Strategisk kommunikation

Tilläggstjänster - mer än bara text

STYRNING OCH STRATEGI | FÄRG OCH FORM | DIGITALT LÄRANDE 

Det påstås att en bild säger mer en tusen ord, och därför kan man ibland behöva komplettera med grafik, rörligt bild eller ljud för att få maximal effekt. Ibland kan man också behöva extra resurser för att styra sitt projekt. 

STYRNING OCH STRATEGI | FÄRG OCH FORM | DIGITALT LÄRANDE 

STYRNING OCH STRATEGI

Projekt- och produktionsledning 
Våra seniora projekt- och produktionsledare hjälper dig att realisera dina kommunikativa projekt och produkter. Det kan handla om att ta fram en bok, skapa en plattform för e-learning eller varför inte en informationsfilm?

Strategier för marknadskommunikation och digitala medier
Att ta fram en kommunikationsstrategi innebär att välja ut intressanta marknadssegment, hur budskapet ska förpackas för att tilltala målgruppen och slutligen vilka kanaler som ska användas för bästa effekt. I dag är hänsyn till digitala medier, så som webbsidor, sociala medier och e-learning, en förutsättning för att säkerställa framgång. Naturligtvis innefattar en god strategi även beräkningar av affärsnytta och är i linje med företagets övergripande mål och visioner.

Vi erbjuder även tjänster inom organisationers kunskapshantering (knowledge management), det vill säga hur kunskap dokumenteras och överförs inom organisationen.

FÄRG, FORM, BILD OCH LJUD

Kombinera din text med olika former av grafiska, digitala och rörliga tekniker för att säkerställa maximal effekt av ditt budskap.

Grafisk kommunikation
För att designa för webben krävs det mer än bara kunskaper i grafik. Våra medarbetare behärskar områden så som informations- och interaktionsdesign, användbarhet och hur man kan skapa tydligt kommunikation med hjälp av grafisk kommunikation.
 

DIGITALT LÄRANDE (E-LEARNING)

Digitalt lärande är samlingsnamn för interaktiva utbildningar framtagna för internet. De kan lika väl används i traditionell undervisning som i en organisations internutbildning. Vi arbetar med koncept så som flipped classroom, blended learning, rapid e-learning, intstructional design och mobile learning.
 

STYRNING OCH STRATEGI | FÄRG OCH FORM | DIGITALT LÄRANDE